Boholy János

A gömb sakkjáték és a sakkgömb

Egy szabadalommal védett újításról van szó, melynek célja a tudatosan irányított gondolkodás fejlődésének az elérése a határtalan képzelőerő kibontakozási lehetőségének az elősegítése. Kialakításával a sakkjáték történetében új lehetőség nyílik a bábok határtalan mozgatására.
Ez a játék a hagyományos sakkjátékhoz viszonyítva komolyabb kihívást, több gyakorlatot, nagyobb tudást és kitartást kíván a játékosok részéről. Lényegében és egyszerűbben kifejezve: minden sakkozónak meg kell tanulni a bábok mozgatásának törvényszerűségeit, újra kell tanulni a sakkjáték alapjait a korlátlan felületen. Elengedhetetlen a három dimenzióban történő gondolkodás készsége, mivel csak a sakkgömb felét tekinthetjük át (bár a gömb forgatásával tulajdonképpen minden mezőt ellenőrizni lehet!). Az optikailag két dimenzióhoz szokott játékos a 64 mezőt gondolatban és gyakorlatban a harmadik dimenzióba helyezi. Az így keletkezett egyetlen negatívumot természetesen sokszorosan kárpótolják a bábok új tulajdonságai (többszörösen felülmúlják eddigi önmaguk teljesítményét), és a sakkjáték új változatainak lehetőségei.
A sakkgömb teljes terjedelmének az ellenőrzése és a lépések megtétele közelebb hoz minket önmagunk megismeréséhez, gondolkodásunk határainak kibővítéséhez, ezáltal új céljaink kijelöléséhez. Vannak esetek, amikor valami új dolgot nem értünk és rögtön el is utasítjuk. Nem akarunk kilépni véges tudatunk rabságából (nem is akarom megérteni), de akadnak olyan kreatív egyének, akik ezt megteszik még a tanulás árán is (lásd az ember és annak tudománytörténete). Tanulni, gondolkodni az ember legfontosabb tulajdonsága, hiszen a tudatosan irányított gondolkozás teljesítőképességének növelése csakis általa lehetséges és szükséges!
A játék bemutatásának fő céljául az érdeklődés felkeltését szántam és érzékeltetni akartam a gondolkodás módszerességének szükségletét, egyben irányt adni a továbbtanulás menetéhez. Tudásunk bármilyen szintű növelése lehetőséget ad kreativitásunk kibontakoztatására nem csak a játékok, hanem az élet bármely területén. Probléma megoldó képességünk próbatételével, bizonyos magasabb szintek elérése az új játék segítségével elérhetővé válik!

A hagyományos sakkjáték lehetőségei az új gömb alakú sakktáblán

A hagyományos sakkjáték megváltoztatására úgy a múltban, mint a jelenben is történtek kísérletek, mivel történelmi tény, hogy amit az ember létrehozott, azt idővel meg kellett reformálni. A tartalom lehet örök a forma azonban változó, mivel csak a változás hozhatja magával a játék fejlődését. A gömb sakkjáték magában hordozza az átalakított hagyományos sakkjáték új, eddig ismeretlen lehetőségeit. A játék gondolata a régi, a háromdimenziós kivitel felépítése és kibővített szabályzata azonban új! A gömb sakkjáték tulajdonképpen nem más, mint a hagyományos sakkjáték gyakorlása az új gömb alakú határtalan játékfelületen (az ú. n. sakkgömbön), annak minden hasznos tulajdonságaival.

Az ősi sakktábla kevésbé előnyös tulajdonságai a gömb felületen – már önműködően, a szerkezete folytán is – ki vannak iktatva. Ilyen negatív tulajdonság, hogy a hagyományos négyzet alakú sakktábla szélsőmezőin erősen csökken a bábok hatásfoka, a sarokmezőkön pedig ez egyenesen hátrányos. A középmezőktől (d4, d5, e4, e5) a szélek felé haladva növekszik a bábok korlátoltsága. A bábok számára hátrányos, a tábla szerkezetéből adódó negatív tulajdonságok (korlátok) bármilyen alakú kétdimenziós táblán megmaradnak, mivel az említett tulajdonságokat (a sakktábla széleit és sarkait) nem lehet kiküszöbölni!
A gömbre helyezett sakktáblánál ez nem fordulhat elő, mivel a sakkgömbnek nincsenek szélei és sarkai! A hagyományos sakktábla háromdimenziós változatán a bábok mozgása új értelmet és célokat kap! Egy adott mezőről az ellenfél adott mezejére több útvonalon is csapást mérhetünk. Ellentétben a sakktáblával, ahol egy adott mezőről az ellenfél adott mezejére csak egy útvonalon mérhetünk csapást. Így új, soha nem látott és fel nem mért változatok kerülnek napvilágra. Az új gömb alakú sakktábla bármely mezejére helyezett tiszt mindig teljes hatásfokkal működik, ebben csak a saját vagy az ellenfél bábja akadályozhatja meg. Nem állítja meg a sakktábla széle és a hagyományos értelemben vett sarokmezőn nem kerül hátrányos helyzetbe.


Rövid ismertető a gömb sakkjáték három változatáról

1. Játék a körgyűrűs sorokon és a korlátozott hosszúságú oszlopokon! A gyakorlatban ez a lehetőség a gömb sakkjáték egyszerűbb és könnyebb változata, 64 mező használatával.

2. Játék a körgyűrűs sorokon, a körgyűrűs átlókon és a körgyűrűs oszlopokon! Haladó játékos számára már ajánlott a 64 mező teljes és 2 csúcsmező részleges használata. Azáltal, hogy az X és Y csúcsmezőn megállás nélkül át kell haladnunk, bármely mező a 64 közül, középmezőként viselkedik. Így ezekről a mezőkről a bábok a sakkjáték történetében először lehetőséget kapnak legnagyobb hatásfokuk eléréséhez. Optimális változat!

3. Játék a körgyűrűs sorokon, a körgyűrűs átlókon, a körgyűrűs oszlopokon és a csúcsmezőn! Gyakorlott játékos igénybe veheti a teljes létszámú, vagyis 66 mező használatát. A bábok szimmetrikusan áthaladnak az X és Y mezők felett, de bábot is helyezhetünk a csúcsmezőre. Játék közben a csúcsmezőre helyezett tiszt mind a nyolc oszlopra és az átlókra teljes erejével hatást gyakorol, amelyet csak a bábok korlátoznak. A gömb felületén lévő bábok mozgatása a két centrummezőn (X, Y) elhelyezett bábok állandó védelme illetve állandó fenyegetése alatt történik. Maximális változat.

4. A gömb sakkjáték sajátos lehetőségei. Az aszimmetrikus alapállás.

Ez az animáció a gömb sakkjáték bemutatása céljából készült, nem egy sakk program, így a játékosra van utalva miként játssza az animációban a játékot.

Szükséges program:

REFERENCIÁIM:


Blender 2.66a Installer (35 MB) - 32bit

Blender 2.66a Installer (42 MB) - 64bit

Az animáció letöltése itt: Sakkgomb blender valtozat

Sakkgomb blender valtozat - minimal

Webdesign: Z-DESIGN, Zoltán Boholy, Tel: 0905 93 85 97